CEO TikTok từ chức

27/08/2020 cocobays 0

Kevin Mayer vừa thông báo rút khỏi vị trí CEO TikTok khi doanh nghiệp này liên tiếp nhận sức ép từ chính quyền Mỹ. Bloomberg: […]