FBNC – Siêu dự án Cocobay Đà Nẵng đã chọn Hòa Bình Corp làm tổng thầu